гр. Казанлък

ул. "Инженер Феликс Вожели" 3

Имейл

office@lik-hydraulik.bg

Kомбиниран контролен блок за групи цилиндри

Блокът е проектиран като алтернатива на съществуващо решение за управление на цилиндри, използващо тръбни връзки и плунжерни разпределители. След работа с клиента бе установено, че отечките, характерни за такъв тип разпределители, могат да бъдат избегнати със седлови клапани, а цялата система може да бъде интегрирана в едно тяло, което би намалило необходимият брой компоненти за системата. Изходите на блока са ориентирани според нуждата на клиента за най-лесно присъединяване към хидравлиакта на машината. Предложеното от нас решение не само опростява монтирането на системата, но и подобрява нейната работа.