гр. Казанлък

ул. "Инженер Феликс Вожели" 3

Имейл

office@lik-hydraulik.bg

Команден блок – седлови клапани с електромагнитно управление

Блокът е проектиран като алтернатива на съществуващо решение за управление на цилиндър, използващо тръбни връзки. Основното предимство на такова решение е времето за монтиране на машина. Съществуващата сглобка със същата функция е изградена от 12 компонента, като всеки един от тях трябва да бъде подготвен отделно преди монтаж, докато блок със същата функция се закрепя с 2 болта към тялото на машината, и с 3 накрайника се свързва напълно към хидравличната система. Това опростява чувствително работата на машиностроителя, намаля нужните части, които трябва да се поддържат на склад, и ускорява процесът.

Основната идея на клапана позволява широк набор от схеми и функции да се добавят в тялото на командния блок, запазвайки предимствата на такова решение пред широко-използваните тръбни връзки.